?

Log in

VAIN BÄSTIXILLE! Oikeest. Kysy jos kiinnostaa. - minä elän vaarallista elämää [entries|archive|friends|userinfo]
nuukander

[ meixi | plä ]
[ info | rofiili ]
[ menneet | arkisto ]

[Jul. 5th, 2008|11:11 am]
nuukander


VAIN BÄSTIXILLE!
Oikeest.
Kysy jos kiinnostaa.
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2009-01-30 08:54 pm (UTC)

Moikkelis

Piäsemkö mie sun kamukseksesi, olipa vaikea sana meni ehkö
viärin

toivoopi Hemppuli
(Reply) (Thread)