?

Log in

VAIN BÄSTIXILLE! Oikeest. Kysy jos kiinnostaa. - minä elän vaarallista elämää [entries|archive|friends|userinfo]
nuukander

[ meixi | plä ]
[ info | rofiili ]
[ menneet | arkisto ]

[Jul. 5th, 2008|11:11 am]
nuukander


VAIN BÄSTIXILLE!
Oikeest.
Kysy jos kiinnostaa.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: uaua
2008-07-05 07:35 am (UTC)
Emmää ala ketään karsimaan, voisi itsemurhatilastot kohota! Ajattelin vähän ryhdistäytyä tässä kirjoittelemisessa nyt.
(Reply) (Parent) (Thread)